Kollektion: Lissen Røtkjær

Lissen Røtkjær. Født 1954. Bor i Nordjylland.

Medicinsk embedseksamen 1980. Holdt til "mosten" i 8 år, herefter - i forbindelse med familiær krise - indlagt på nervesanatoriet Vejlefjord, hvor jeg begyndte at tegne og male. Efterfølgende pensioneret. Fulgt Vibeke Skovs Kunstterapiuddannelse fra 1990-91 og har siden snuset til et hav af alternative behandlingsformer og selvudviklingsmetoder. Mediterer i perioder, ligesom jeg finder vej til den gode danske folkekirkes gudstjenester, når jeg har brug for et ”tegn fra oven”. Finder også disse tegn i hverdagen og i drømmene, som er en vigtig del af mit liv. Faktisk vil jeg påstå, at mit indre liv er mindst lige så vigtigt som mit ydre. Forankring i mit indre liv er det bedste værn mod det ydre livs storme, som både kan kaste mig op i skyerne og ned i kulkælderen.

Er jeg troende? Hmmm… Jo, jeg opfatter bestemt mig selv som troende – men jeg tror på det, der passer ind i den virkelighed, jeg selv kan mærke, og som er sand for mig, uafhængig af evt. tilknytning til etableret religion. Og jeg kan heldigvis mærke (og lægger mærke til) mere og mere, som årene går. Når der f.eks. opstår ”synkronicitet” – sammenfald af begivenheder, som inspirerer mig til at gå i samme retning, tager jeg det som tegn på, at jeg er i flow, at jeg er, hvor jeg skal være, et sted imellem Egoets vilje og Egoets villighed til at lytte til Sjælen/Universet. Jeg oplever mere og mere i mit liv at blive hjulpet fra ”den anden side” med inspiration til at handle, hvad enten det nu er ud i virkeligheden eller det er inspiration til at komme videre med mine billeder og tekster, og det er dejligt – og det bekræfter endnu en gang, hvad jeg allerede ”ved”, nemlig at der eksisterer et fortløbende eller evigt liv, et liv ”bag ved” livet så at sige, som ikke afbrydes af kroppens død.

Hvorfor jeg maler: Først og fremmest maler jeg for min egen fornøjelses – og nødvendigheds - skyld. Og jeg maler ofte i serier, ikke fordi jeg planlægger det, men fordi skabelsen af det første billede bringer mere med sig, end jeg på nogen måde kunne ane på forhånd. Det er billedserien ”Dualitet – fra vugge til grav” et godt eksempel på. Der er intet så skønt som at mærke hjælpen fra ”den anden side” (vi kan også bare kalde det ”inspirationen”), og jeg får utrolig mange erkendelser undervejs i skabelsen af et billede omkring menneskelivet, dets bestanddele og hvad det hele går ud på. Da jeg umuligt kan formidle alt dette alene ved hjælp af billedsiden, tager jeg gerne ud og fortæller om billederne og deres tilblivelse, f.eks. i forbindelse med en udstilling.

Jeg ”tror” på det gode, men også på at vi kan komme til at tage ”den forkerte vej” ind imellem. Hvilket jo faktisk er forudsætningen for al læring. Så min opfordring til os alle må være: At kækt kaste os ud i udfordringerne, efterhånden som de dukker op i vores liv – men endelig have øjne og ører åbne for livets/Universets svar på vores valg af handling. For herefter at korrigere retningen.

Mit højeste ønske er at få lov til at formidle bare lidt af det, jeg får ud af at lave billeder, til interesserede medtrafikanter på Livets Vej. Og modtage inspiration retur.

Om mine tekster og billeder: Det, jeg nyder allermest er, når det, der foregår på lærredet eller i det skrevne, går hånd i hånd med mine drømme og det, der foregår i den fysiske virkelighed, når det hele blander sig sammen og følger hinanden som perler på en snor. For mig er alle virkeligheder lige værdige og lige vigtige.

Værker:

2009: Digtsamlingen ”Hjertets fødsel – en selvudviklingsodyssé” udkommer. Digtene skrevet på baggrund af bagsidetegningserier, en kunstterapeutisk metode til at lade underbevidstheden komme til orde.

2011: Udsmykningen i Han Herreds Egnssamlings hus i Tranum udføres.

2015: Antologien ”Hver fugl synger…” udkommer. Medredaktør på bogen og selv bidragyder sammen med de 26 andre forfattere med tilknytning til Jammerbugten.

2017, forsommeren: Billedserien ”Dualitet – fra vugge til grav” påbegyndes. Billederne er malet med akryl på lærred ca. i størrelsen 1 gange 1,3 meter. De første 2 billeder er malet, der bliver sandsynligvis 5 mere. Disse billeder kommer alle med i Ida Publishing, efterhånden som de bliver færdige.

2018, foråret: Bogen ”Hjertets fødsel – fortalt i billeder”, bestående af et udpluk af billedsiden til den oprindelige digtsamling med tilhørende korte tekster, planlagt til udgivelse. Udvalgte billeder og tekster fra denne bog findes her på www.idapublishing.shop.

Kontakt mig gerne på livetsmagi@outlook.dk eller se mere på www.livetsmagi.dk og Wiki Blokhus

36 produkter