Derfor laver jeg Samtalebilleder

Derfor laver jeg Samtalebilleder

Livets store spørgsmål har interesseret mig på forskellig vis, så længe jeg kan huske. I min opvækst som barn i 1940`erne og 1950`erne i Danmark blev tanker og følelser ikke debatteret særlig ofte i min verden. For mig indebar det følgelig en følelse af ensomhed og savn på det område. I voksenalderen fyldtes livet med teorier og ny forståelse for forskellige relationer, og i nogle perioder fik jeg glæde af psykologsamtaler, hvor jeg bl.a. blev opfordret til at lave billeder. Ord var ikke tilstrækkelige for mig, og disse billeder blev udgangspunkt for vore samtaler dengang. En glæde, inspiration og mental udvikling startede ved åbning denne fortællende billedverden.

Nu er der gået ca. 30 år siden da. Jeg har haft stort udbytte af at udvikle en billedpædagogik, som jeg i 1990érne kaldte Kreativitet og Bevidsthed.

Den viste sig at have været betydningsfuld for mennesker, der lærte den at kende, og den blev brugt i undervisningssammenhænge, hvor et udvidet sprogbegreb var relevant at inddrage. Navnet Samtalebilleder opstod. I dag ville man nok kalde det Storytelling med afsæt i billeder.

Fornyet interesse for Samtalebilleder:

 • Hvor mine Samtalebilleder fra dengang blev lavet på en personlig baggrund, oplever jeg i dag noget alment i de enkelte billeder og i serierne, der kan bruges som inspirationskilde. Billederne er oftest symbolske udtryk, hvor man kan tænke sine egne tanker og følelser ind (min sandhed/din sandhed) som udgangspunkt for samtaler.

 • Vi jager efter ro og tilfredshed og modvægt til den digitale tid, der præges af tempo og konkurrence. På samme måde som at gå ture i skoven kan vi med Samtalebilleder inspireres til hyggeligt afstressende samvær, hvor vi på en enkel måde både alene men også sammen med andre både taler om, giver ideer og selv laver Samtalebilleder med hinanden (både børn og voksne).

 • Der ligger en social lighed og økonomisk beskedenhed i at lave Samtalebilleder.

 • Der stilles ikke kunstnerkrav eller krav til specielle materialer for at lave Samtalebilleder.

 • Samtalebilleder kan være med til at styrke en mere fri samtale og oplevelsen af autenticitet og nærvær.

 • Samtalebilleder kan være med til at vi gensidig kan hjælpe hinanden, når livet er svært.

Samtalebilleder kan være opbyggelige, idet de kan være med til at afdække, hvordan vi synes, tilværelsen skal eller bør være, for at vi har det godt.

Hvad forstår jeg ved Samtalebilleder?

Baggrunden for min forståelse af Samtalebilleder er inspiration, viden og egne evaluerede udviklingsprojekter. Grundlægger og leder af Institut for Kunstterapi i Danmark Vibeke Skovs teorier bag det at udtrykke sig i kunstnerisk sprog som udgangspunkt for terapeutiske samtaler blev inspiration for mig til en fordybelse i billedprocesser som Storytelling/Samtalebilleder.

Mit afsluttende speciale på kunstterapiuddannelsen hed Kunstterapi som Pædagogik (2009).

Det kunstterapeutiske fokus i Samtalebilleder ligger på billedopgaven, der bliver stillet og kommunikationen omkring billedet. Målet med dialogen omkring billederne er afdækning af:

 • At være unik i fællesskabet
 • At opleve min sandhed/din sandhed

 • At inspirere til nysgerrighed og lyst

 • At støtte udviklingen af glæde ved kommunikation og mod til at bruge sig i livet sammen med andre

 • Det pædagogiske fokus i Samtalebilleder er inspireret af Reggio Emilia filosofien – udviklet på grundlag af tankerne om Børns Hundrede Sprog, hvor man frarøver dem de 99 – formet af italieneren Loris Malaguzzi (1920-1994)

 • Samtalebilleder er for mig billeder, der bringer en fortælling. De er:

 • Engagement og fordybelse i processen

 • Udtryk for indtryk, tanker og følelser

 • Udfordringer i teknisk og sanseligt at udtrykke sig i billederne

 • Grænseløse inden for opgaven

 • Internationale og etniske

 • Sociale i kommunikationerne med indsigt i det unikke i fællesskabet og med egen træning i selv at være empatisk, at turde dele sig med andre og med mod til at få andres respons.

 • Inspirationskilder og samtidig læring, hvor man bruger erfaret viden

Rigtig god fornøjelse med Samtalebillederne. Jeg står naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog i øvrigt og kan træffes på helvi@pedersen.mail.dk.

/
Helvi Mølgaard Pedersen